HACC’I ANLAMAK       

19 Eylül 2014 

Uzun yıllar Ankara’da yaptığı  Radyo programları ile tanınan, İlahiyatçı Yazar Mehmet Emin Genç’in anlatımıyla, Hacc’ı Anlamak konulu konferansımız Derneğimiz Ihlamur konferans  Salonunda gerçekleştirildi. M.Emin Genç konuşmasında Haccda yapılması gerekenleri ayetlerden ve hadislerden  örnekler vererek anlattı. Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe’yi insanlar için bir AYAKLANMA (kıyam evi) kıldı; Haram Ay’ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah’ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. (Maide 97)

 

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka’be’yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren ve her şeyi bilendir. (Bakara 158)

Bir de Allah ve Peygamberinden Hacc-ı Ekber gününde insanlara bir bildiridir ki, Allah da Peygamberi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Hemen tevbe ederseniz, hakkınızda hayırlı olur. Eğer aldırmazsanız, bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah’ı ve Peygamberi tanımayanlara acı bir azabı müjdele! (Tevbe 3)

Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş develer üzerinde sana gelsinler. (Hacc 27)

“İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.« (Buhari, Müslim)

“Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiye’de bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikâmette arzın son hududuna kadar devam eder.” (Tirmizî)

Hac cihat gibidir. Bu yolda ne kadar harcama yaparsanız “yedi yüz” karşılığı verilecektir. (Buhari)

Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul eder, Bağışlanma dilerlerse onları bağışlar« (Buhari)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!” (Buharî, Müslim)

İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Haccla umrenin arasını birleştirin. Zîra bunlar günhı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler.” Nesâî, İbnu Mâce)

“Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.« (Buhari-Hacc)

Hicr-i İsmail’de 70 Peygamber yatar. (Buhari)

Hacc hakkında güzel sözlerle konuşmasına devam eden Genç;  Hacc’ın kıyam olduğunu, ihram (kefen) giyerek ölümün provasının yapıldığı yer olduğunu, Hacca giderken  ölüme gider gibi hazırlık yapıldığını, helallik alındığını,  Kabenin, yeryüzünün ilk binası ve  Kainatın kalbi olduğunu,  Tavaf yaparken  mahşerin provası, Mizan’ın mekanı olduğunu, Hacer-ül  Esved ve Makam-ı İbrahim sembolleri olduğunu, Tekbir getirmenin, Telbiye, arınma ve temizlenmenin sloganı olduğunu,  Zemzemin, cennet içeceği, müimine şifa kaynağı olduğunu,  Safa ve Merve tepeleri, sorumluluğu kuşanmak olduğunu, Arafat, Vakfe, Meş’ar, Taş, Şeytan ve Kurban olduğunu,

Cennetül Mualla ve Cin mescidi, Vahyin Mekanı Nur Dağı ve Mağarası, Sabrın Mekanı Sevr Dağı ve Mağarası, Hacc Arafattır, Tevbe, Veda hutbesi, Mahşer. Meş’ar, Müzdelife ve Mina imtihanı. Mescid-i Ambari ve İlk Tebliğler.  Hudeybiye ve Cirane Mekanları’nın Mekke’de,

Ravza-ı Mutahhare’de tefekküre dalmak, Efendimize ve Halifelerine Selam ulaştırmak, 1’e 500, 1’e 1000, 1’e 100 000 sevab kazanmak,  Cennetül Baki’dekileri ziyarete azmetmek, Uhudu ve Şehidlerini unutmamak, anlamak, Hendek Muharebesindeki müjdeyi hatırla, Bedirdeki o ilk İmtihanı asla unutma, Kuba ve Kıbleteyn Mescitlerinde, Ranuna Vadisi ve Cuma Namazı’nın ise Medine’de ziyaret edilmesi, yapılması ve anlaşılması gerekenler olduğunu anlatarak sözlerine son veren M.Emin Genç’e program sonunda Çatı-Der Genel Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından  “Peygamber Mührü” takdim edildi.

 

HACC’I ANLAMAK

HACC’I ANLAMAK

HACC’I ANLAMAK

HACC’I ANLAMAK

HACC’I ANLAMAK

HACC’I ANLAMAK

DSCF6009

 14,909 total views,  2 views today