Erdemli bir neslin inşaası için… “GENÇLERLE BAŞBAŞAYIZ”