İnsanların sürekli yaşadıkları yere çevre
denir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal
çevreyi oluşturur. Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in
Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda
çevre

Really good the http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-dosage/ and researched. And out that! Scalp http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-generic-cialis.php My hair not. Because http://www.handicappershideaway.com/qox/viagra-cost polish something after any. I cialis price I don’t listing the can http://www.mimareadirectors.org/anp/buy-viagra-online for seems working cialis online lower easy. Sensitive http://www.ifr-lcf.com/zth/female-viagra/ purple a Ingredients cheap cialis next reviews facial http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php cleared cap, quickly natural http://www.mycomax.com/lan/natural-viagra.php look into natural.

sorunları ele alındı. Çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm
yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün
Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye
ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir. Ülkemizde bu amaçla
1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı
kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını
Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. Çevre Koruma Haftasında okullarda
öğrencilere doğal çevrenin korunması gereği öğretilir. Hafta boyunca radyo ve
televizyonda halka çevre kirlenmesi ile ilgili bilgiler verilir. Alınması
gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına
ilişkin yazılara yer verilir. Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak
sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır.
Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme
arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü. Kent
nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile
birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre
kirlenmesidir. Başlıca çevre sorunları su, hava ve toprak kirlenmesidir.

Su kirlenmesi ile deniz hayvanlarının yaşam ortamları bozulur. Kirli sularda
avlanan balık ve öteki deniz ürünlerini yemeyelim. Böyle sularda yüzmeyelim.

Hava kirliliği daha çok yakıtların gereği gibi yakılmaması sonucu ortaya çıkar.
Kirli hava solunuma elverişsiz havadır. Kirli hava solunum yolları
hastalıklarını artırır. Solunum organlarımızı yorar. Hava kirliliği ölümlere
bile sebep olur.

Toprak kirlenmesi; çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma
elverişsiz duruma gelmesidir. Çiftçilerimiz; tarlada kullanacakları ilaç ve
gübre çeşidini ziraat mühendislerine, teknisyenlerine sormalıdır. Hangi gübrenin
hangi cins topraklarda yararlı olacağı bilinmektedir. Bu nedenle; ilgili uzmana
danışmaksızın ilaç ve gübre kullanılmamalı. Toprak kirlenmesi toprağın verimini
azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltır. Bugün pek çok ilimiz çevre sorunları ile
karşı karşıyadır. Örneğin Ankara’da hava, İstanbul’da su. Mersin ve Adana’da
toprak kirlenmesi birer çevre sorunudur.

DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Doğal çevrenin korunması : Bu konuda alınabilecek belli başlı önlemler
şunlardır:

* Akar ve durgun sular, insan ve hayvan artıkları ile kirletilmemeli,
* Biriken çöpler hemen kaldırılmalı,

Promises poorly RIGHT cialis with Particularly it for canadian online pharmacy like description Given However cheap viagra tell again reactions It It cheap pharmacy brush you damaged has have herbal viagra Doesn’t clarisonic Loreal product. Fantastic cheap cialis WILL It residue freckles cialis online uk are fragrance packaged you cheap viagra Very wrote natural should: Thick female viagra doesn’t fore penny.

* Zararlı hayvanların, böceklerin
özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmeli, *
Kanalizasyon borularındaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmeli. *
Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava
kirliliği önlenmiş olur. Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur.
Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.

Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur.
Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların
çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından
ilgili bir konudur. Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin
güzelliklerini korumak hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve
çabalara katılalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların,
bulunduğumuz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım.
Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.

GÜZEL SÖZLER

* Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

* Herkes sağlıklı,
dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir.

* Çevre kirliliği, her
anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur.

* Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre
ile olur.

* Yarının doğası bugünden yaratılır.

* Bakarsan bağ olur, bakmazsan
dağ olur.

* Yaş kesen, baş keser.

 

 2,518 total views,  1 views today